Elektrostatik Toz Boya

Elektrostatik Toz Boyama

Elektrostatik toz boya kaplama, üründe bir damla solvent kullanmaksızın, boyanıp piyasaya verilir hale getirilmesidir. Toz boya, bir hava akımı ile özel olarak geliştirilen bir toz boya tabancasına taşınır ve bir toz bulutu halinde toz boya kabini içinde pulverize edilir. Burada statik elektrik ile yüklenen toz topraklanmış ürün üzerine, her tarafına eşit ve muntazam olarak dağıtacak şekilde kaplanır. Aşırı olarak püskürtülmüş bulunan toz boya(ürün üzerine yapışmayan) tekrar kullanılmak üzere, toz boya kabini içindeki emme sistemiyle havadan ayrılıp geri kazanılır. Geri kazanılan tozun tekrar kullanılabilme özelliği toz boya tekniğinin en ekonomik avantajlarından biridir. Ürün daha sonra bir fırında pişirme işlemine tabi tutulur. Isı, tozun erimesine ve ürün üzerinde akışına neden olur ve polimerize olarak, kimyasal sertleşmeyle üzerine yapışır. Belirtilen artı özellikleriyle toz boya tekniği geleneksel yaş boyaya nazaran daha cazip hale gelmiştir.

Elektrostatik Toz Boya Çevre Faktörü

Toz boyalar hiç solvent içermediği halde yaş boyaların ortalama olarak 0/0 60-70’i solvent’tir. Uygulama ve fırınlama sırasında buharlaşan bu solventler geri kazanılmadığı gibi direkt olarak atmosfere bırakılmaları da bazı standartlar tarafından kısıtlanmıştır. Bundan dolayı yaş boya sistemlerinde bacaya bir yakıcı yerleştirilerek solventler atmosfere bırakılmadan önce yakılır.Bu yakıcı ek bir maliyet getirdiği gibi yanma atıkları da çevre kirliliğini olumsuz etkiler.

Diğer önemli çevre faktörü ise sıvı boya uygulamalarında sonra ortaya çıkan çamur,dolmuş-filtreler,temizlik solventi gibi çevreye zararlı atıklardır. Bu atıkları imha etmek hem masraflı hem de çevreye zararlıdır. Sıvı boya sistemlerinin uygulanmasında kullanılan kabinler genellikle basınçlı suyla yıkanan sistemlerdir. Akan boya su ile temizlenerek, atık su bazen direk olarak kanalizasyona bazende çökeltme tanklarına verilir.
Toz boya sistemlerinde katı atık problemleri hemen hemen elimine edilmiştir. Bir çok atık toz boya doğa belirli bölgelere rahatlıkla atılabilir. Toz yaratması problem olursa su ile ıslatılır ya da fırında kürlendirilir.

Elektrostatik Toz Boyanın Avantajları

Enerji Tasarrufu

Toz boyanın en önemli avantajlarından birisi boyama kabinine yapılacak hava beslemesinin azlığıdır. Nedeni ise toz boyalar ortam sıcaklığında buharlaşan bileşikler içermediğinden kabine beslenen hava fabrika içinde tekrar kullanılabilir.

İşçi Tasarrufu

Toz boyalar kullanıma hazır haldedir. Uygulama prosesten önce birçok yaş boyada olduğu gibi herhangi bir solvent ve katalizör ile karıştırılmasına ihtiyaç yoktur. Bu kolaylık,gerekli tesis alanını azaltığı gibi, sıvı boyalarda yeterli pilm özelliklerini sağlamak için kontrolü çok önemli bir değişkeni de ortadan kaldırır.

Yüksek Üretim Verimliliği

Toz boyalarda damlama,akma veya sarkma gibi problemlerin oluşması imkansız olduğunda hata miktarlarında önemli ölçüde azalma olmuştur. Eğer kürlenme aşamasından önce kötü boyanmış bölgeler tespit edilir ise parça hava tabancası ile boyadan arındırılıp tekrardan boyana bilir. Solvent içermediğinde ve flash off süresi gerektirmediğinden toz boyalar direk olarak fırına alına bilir.